PHẦN MỀM QUẢN LÝ
  WEBSITE

   Phần mềm quản lý nhà hàng - cà phê

   Phần mềm QM Coffee giúp doanh nghiệp, chủ nhà hàng quản lý bán hàng, quản lý hàng hóa xuất nhập kho, lên định lượng thành phẩm, quản lý công nợ khách hàng, công nợ nhà cung cấp, quản lý trạng thái các bàn, tầng trực quan,...

   Phần mềm QM Coffee giúp doanh nghiệp, chủ nhà hàng quản lý bán hàng, quản lý hàng hóa xuất nhập kho, lên định lượng thành phẩm, quản lý công nợ khách hàng, công nợ nhà cung cấp, quản lý trạng thái các bàn, tầng trực quan,...
   THÔNG TIN LIÊN HỆ
   Mã số thuế: Địa chỉ: Điện thoại: Email:
   THÔNG TIN GIAO DỊCH
   Copyright © 2020 qmsoft.vn
   • PHẦN MỀM QUẢN LÝ TIÊU BIỂU
   • Phần mềm quản lý kho - bán hàng
   • Phần mềm quản lý nhà thuốc
   • Phần mềm quản lý nhà hàng - cà phê
   • CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP VÀ CNPM QUANG MINH
   • Điện thoại: 0905.375.545 - 0935.495.568 (Mr. Minh)
   • Địa chỉ: 291/12 Trần Cao Vân, Xuân Hà, Thanh Khê, TP. Đà Nẵng
   • Email: qmsoft.co@gmail.com